Także rolnictwo estońskie, hodowla bydła i trzody chlewnej należą do najnowocze­śniejszych w Związku Radzieckim, a rybołówstwo morskie i prze­mysł przetwórczy – zwłaszcza rybny – stanowią ciągle jeszcze po­ważną pozycję w dochodzie narodowym republiki.Wszystko to razem tworzy solidne zaplecze, które umożliwia życie dostatnie. Fakt, że w tym życiu nadal jest miejsce dla starego oby­czaju, ciągle zachowywanego we wdzięcznej pamięci, podkreśla jego rolę w historii kraju. Niech więc nas nie dziwi, że i niektóre po­trawy nie są już wyłącznie etnograficzną ciekawostką, ale nada! cieszą podniebienia współczesnych.Na rodzinne uroczystości wypiekano w Estonii chleb żytni, niekie­dy pszenny z grubej mąki, oraz bułki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *