Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Domowe przyjęcie

Jeśli już zaczęliśmy o domowych przyjęciach, to nie obejdzie się bez dyskusji, czy stosować się do nawyków żywieniowych gości. Do tej kategorii, nieco przewrotnie, zaliczyć można i piątkowy post. Je­śli gospodarze go przestrzegają, a goście nie, to ci ostatni mogą my­śleć, że są bez powodu dyskryminowani i muszą pościć. Jeśli gospoda­rze podadzą np. wędliny, spotkać […]