Monthly Archives: Styczeń 2016

„Gość w dom, Bóg w dom”

Dom (mieszkanie) jest terenem, na którym szczególnie często uwidacznia się agresywna chęć dominowania nad innymi. Stąd bru­talne spory i sprzeczki między członkami rodziny zastępujące uzgod­nienia, stąd także napastliwy ton, gdy ktoś się

Brak zastanowienia

Nieliczenie się z drugim człowiekiem, brak zastanowienia, czym dla niego będzie brutalne wyrzucenie za drzwi… To może najważ­niejszy z błędów „człowieka dobrze wychowanego”, który doskonale opanował zasady ustawiania talerzy na przyjęciu, ale

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)