Archive for Sierpień, 2015

Odmienność między ludźmi

Skąd bierze się taki zapał, by podeptać każdego, kto jest odmien­ny? Może przyczynia się do tego tradycja, uwarunkowania historyczne, kiedy to obywatelskim obowiązkiem było dostarczanie królowi wojow­ników, a dziedzicowi parobków. Potęga państwa opierała się na licznej ludności, odmieńców nie płodzących dzieci zamykano więc do więzień. Reakcja strachu, niechęci towarzyszy wszystkiemu, co nieznane. W odciętej od świata […]

Postawa niechęci i krytyki

Postawa niechęci i krytyki wobec wszelkich „innych” ma u nas wielopokoleniową tradycję, wzmocnioną jeszcze przez ostatnie pół wieku, kiedy to dookoła widzieliśmy tylko Polaków takich samych jak my. Tym większe powstaje wtedy poczucie obcości, gdy jeden na­ród oskarżany bywa o agresję, inny o podejrzaną, bo przeciw nam skierowaną solidarność, jeden zbyt się wydaje mieszczański, drugi […]

Parę zasad bycia

Dlatego warto przytoczyć z tej okazji parę zasad bycia. A więc, w zachodnich hotelach (a także w renomowanych miejscowościach turystycznych na całym świecie) zapasy w lodówkach i pokojach nie są bezpłatnym poczęstunkiem, ale jakby „sklepikiem” nawet piwo i woda mineralna. Trzeba być przygotowanym do zapłacenia i nie czekać (widziałem!), aż recepcjonista „wywlecze” dłużnika z autoka­ru. Płaci […]