Archive for Lipiec, 2015

Elementarna kultura polemiki

Gdzie elementarna kultura polemiki, gdzie dobre maniery? Pozo­staje zatem bronić się przed emocjami i czasem karczemnymi wypo­wiedziami. Czy to znaczy, są one dopuszczalne? Nie, nie są. To pomieszanie pojęć wolność słowa nie daje upraw­nień do wulgarności czy do używania zarzutów obraźliwych. Od dzie­sięcioleci obowiązują kodeksy zawodowe (np. dziennikarski), szcze­gółowo ograniczające obraźliwe wypowiedzi, tak jak ustalające odpowiedzialność […]

FIŃSKIE SMAKI

Ogólnie jednak rzecz biorąc, Finowie lubią smaki proste, natural­ne, dania niezbyt skomplikowane, a w każdym razie nie wydziwa- czone. Kochają smak zbóż. Wiele w ich kuchni potraw z płatków owsianych lub jęczmiennych, z których wypieka się nawet ciasta i desery. Tradycyjna potrawa wielkanocna – mśmmi- to rodzaj ki­sielu sporządzonego z żytniej mąki i melasy. Kisiele […]

ZWIĄZANE Z JEDZENIEM

Ludowe fińskie przysłowie powiada: „Dwa miejsca są święte: koś­ciół i sauna”. Fakt, że jedno z tych miejsc jest powszechnie związa­ne z jedzeniem, świadczy, jak wielkie znaczenie przywiązuje się do tej czynnośęi. W saunach, przy rozbieralni, znajduje się specja­lne pomieszczenie. Płonie w nim żywy ogień, ma rusztach skwier­czą wieprzowe lub baranie kiełbaski, na tacach pysznią się […]