Monthly Archives: Luty 2015

WIELONARODOWY CHARAKTER

Jest to okres nowej świetności Bałtyku, który – z początkiem XVI wieku, na lat blisko sto – powraca do roli, jaką odgrywał w X i XI w. Dla handlu europej­skiego ponownie otwiera

CHARAKTER NARODOWYCH POTRAW

Odnotowując to, musimy jednak zauwa­żyć, że ten skomplikowany proces nie wytworzył bynajmniej przy­padkowego zlepku kultur. Obce wzory adaptowano rozważnie, wchłaniano to tylko, co nie było sprzeczne z wymogami klimatu ani nie kłóciło

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)