Archive for Luty, 2015

WIELONARODOWY CHARAKTER

Jest to okres nowej świetności Bałtyku, który – z początkiem XVI wieku, na lat blisko sto – powraca do roli, jaką odgrywał w X i XI w. Dla handlu europej­skiego ponownie otwiera się droga na wschód: krótsza, bezpiecz­niejsza i tańsza niż kontrolowany przez Wenecjan i Genueńczy­ków trakt śródziemnomorski.Po Iwanie Groźnym Piotr Wielki na początku XVIII […]

CHARAKTER NARODOWYCH POTRAW

Odnotowując to, musimy jednak zauwa­żyć, że ten skomplikowany proces nie wytworzył bynajmniej przy­padkowego zlepku kultur. Obce wzory adaptowano rozważnie, wchłaniano to tylko, co nie było sprzeczne z wymogami klimatu ani nie kłóciło się z bardzo wyraźnie zarysowanym charakterem naro­dowych potraw. „Żaby – mówi Sobakiewicz w Martwych duszach Gogola – choć – byś ją oblepiła cukrem, […]