Archive for Lipiec, 2014

KUCHNIA ESTOŃSKA

Estowie mogą się wykazać szczególnie starym rodowodem. Lud | ten już w początkach naszej ery przybył spod Uralu nad Bałtyk i trwał na tej ziemi niezmiennie mimo wszelkich przeciwności losu. Z uznaniem pisał już o nich Tacyt, chwaląc szczególne uzdolnienia do pracy na roli, w czym znacznie przewyższali Germanów. W wie- ; kach średnich brali […]

OKRES CIERPIENIA

W XIII wieku niemiecki Zakon Kawalerów Krzyżowych wznosi swą siedzibę u ujścia Dźwiny (w Rydze) i natychmiast stara się rozsze- ! rzyć stan posiadania także i o dzisiejszą Estonię. Ludność jej wal­czy zaciekle o niezależność i ulega dopiero wtedy, gdy Zakonowi        przychodzą z pomocą Duńczycy. Pewien mnich-kronikarz zanoto­wał wówczas, że rycerze niemieccy […]