Monthly Archives: Czerwiec 2014

GODNE PODZIWU

Jak dalece lud ten był prześladowany, świadczą znane – i często przez Estończyków cytowane – słowa Stefana Batorego, który, Idąc przez Estonię z wyprawą na Psków, powiedział: nie było jeszcze na świecie

ARCYBOGATE ŹRÓDŁA

Kiedy w połowie XIX wieku etnografowie zainteresowali się folklorem estońskim, zdołali odtworzyć niewiarygodną wręcz li­czbę starodawnych przekazów przechowywanych w pamięci ludu jako dowód odrębności etnicznej: 55 tysięcy podań, 125 tysięcy opowieści, 135

ROLNICTWO ESTOŃSKIE

Także rolnictwo estońskie, hodowla bydła i trzody chlewnej należą do najnowocze­śniejszych w Związku Radzieckim, a rybołówstwo morskie i prze­mysł przetwórczy – zwłaszcza rybny – stanowią ciągle jeszcze po­ważną pozycję w dochodzie narodowym

LUBIANY NAPÓJ

Z tej samej okazji przygoto­wywano bardzo łubiany napój – „kahja”, sporządzany z młodego piwa z dodatkiem miodu, śmietany i kawałków białego, wiejskiego sera. Warto przy okazji wspomnieć, że w tamtejszej tradycyjnej ku­chni

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)