Archive for Październik, 2013

KUCHNIA ŁOTEWSKA

Kuchnia łotewska należy do najoszczędniejszych na świecie; każ­dy posiłek planuje się starannie, tak aby nic się nie marnowało. Zaobiegliwe i skrzętne gospodynie wykorzystują wszystkie resztki  do przyrządzania sałatki, sosu albo zapiekanki. Nie marnuje się nawet skórek od jabłek, z których – okazuje się – można zrobić smaczny i orzeźwiający napój. Ta umiejętność oszczędnego gospodarowania to […]

WALKA O ZIEMIĘ

Na początku wieku XIII biskup niemiecki zakłada u ujścia Dźwiny miasto – Rygę i powołuje do życia Zakon Kawalerów Mie­czowych, który rozrasta się szybko, korzystająo ze stałej pomocy państwa niemieckiego, papieża i braci w krzyżu albo raczej w mie­czu, czyli Krzyżaków. Ryga zostaje członkiem Hanzy, w pozosta­łych miastach umacnia się mieszczaństwo niemieckie.Pod koniec XIII wieku […]

ZNIKOME WIADOMOŚCI

Okres panowania Polski przynosi dalsze pogorszenie doli chłopów, którzy zyskują nowych panów, a nie tracą dotychczasowych: szlachty inflanckiej. Po rozbiorach Polski ziemie te wcielone zostają do państwa rosyjskiego i dopiero obalenie caratu przynosi Łotwie niepodległość.Dysponujemy znikomymi wiadomościami na.temat dawnych spo­sobów przyrządzania pokarmów przez plemiona łotewskie, cho­ciaż wiemy co wchodziło w skład ich pożywienia. Ludność zajmo­wała […]