Archive for Wrzesień, 2013

PÓŹNIEJSZE ŹRÓDŁA

Późniejsze źródła stwierdzają, że choć od dawna na tych ziemiach znany był wyrób twarogu, sera i masła, na co dzień „Łoty­sze piją wodę, a chleb ich jest pieczony z plew”. Niezmiennie ciężki byt chłopa potwierdza także podróżnik brandenburski Brandt (r. 1675), który pisze, że oprócz lichego Chleba jadano jeszcze kiszo­ną kapustę i ogórki, a także […]

CHLEB PSZENNY

Na chleb pszenny mogli sobie pozwolić tylko bogatsi gospodarze i to jedynie w dni świąteczne. Do naszych czasów przetrwał jeszcze zwyczaj wypiekania na blasze kuchennej, na patelniach lub w piecu tzw. podpłomyków, które dawniej często zastępowały chleb. W pierwszej połowie XIX wieku podstawą pożywienia stają się zie­mniaki. Spożywano je w różnych postaciach, a nawet dodawano […]

CHĘTNIE ROBIONE BLINY

We wschodniej części kraju chętnie jadano różnego rodzaju bliny, pieczone z mąki grochowej, jęczmiennej, bobowej, względnie z tartych ziemniaków, często przy użyciu drożdży od piwa słodowe­go. Pożądanym dodatkiem do blinów było masło, olej, smalec lub śmietana, której zresztą dość powszechnie używano do maszcze­nia i zabielania potraw. W czasie postu okrasę stanowił olej, prze­de wszystkim lniany, […]

DOMOWE SPOSOBY

W każdym razie znane były: domowy sposób wyrobu wędlin, wędzenie mięsa w dymie jałowcowym, specjalna- popula­rna także na Litwie – metoda konserwowania sadła, które rozciera­no w stępie, następnie zawijano w błonę zwierzęcą i wędzono; tak przyrządzone stanowiło ulubioną przyprawę do zup. Łotysze szeroko uprawiali rybołówstwo, zarówno morskie, jak i śródlądowe, ale – aż do pierwszej […]

BEZROLNI CHŁOPI

Garnęli się do tego zajęcia przede wszystkim bezrolni chłopi, ale i wśród rolników wybrzeża bałtyckiego rybołówstwo stało się główną dziedziną działalności gospodarczej.Na temat potraw z ryb wiemy niewiele, za swoją narodową specja* Iność uważają Łotysze kilki, czyli świeże szproty poddane macera­cji w solance, lub – w wersji wykwintniejszej – w solance z korze­niami.W czasach najdawniejszych […]