Monthly Archives: Sierpień 2013

GŁÓWNE ZAOPATRZENIE

To głównie Rosja­nie zaopatrywali miasta w warzywa i owoce, od nich też uczyli się Łotysze ogrodnictwa i sadownictwa. Już w XVII wieku ogórki nazy­wano „rosyjskimi jabłkami”, a tykwę – „wielkim rosyjskim jabł­kiem”.

MŁODE PĘDY

Młode pędy drzew były suszone i mielone z ziarnem zbóż na mąkę, przeznaczoną do wypieku chleba. Wiosną w powszechnym użytku była także lebio­da i młoda pokrzywa, a przez cały rok – szczaw.Warto

SZCZEGÓLNIE CENIONE

Do szcze­gólnie cenionych należą: żurawiny, brusznice, czernice, łochynie, zwane pijanicami, poziomki, maliny, jeżyny i spotykane gdzienieg­dzie zdziczałe czarne porzeczki. Do najpopularniejszych grzybów należą: różnego rodzaju surojadkirborowiki, maślaki, kurki, podg­rzybki, opieńki, czerwone kożlarze,

OGROMNA ROLA W DAWNYM JADŁOSPISIE

Ogromną rolę w dawnych jadłospisach odgrywały napoje. Stano­wiły one niezbędne kaloryczne uzupełnienie głodowych wręcz diet. Pito więc kwas, zamożniejsi chłopi warzyli piwo. Umiejętność ta była powszechna, ale przy poważniejszych okazjach i uroczy­stościach

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)