Monthly Archives: Sierpień 2012

PIERWSZA WIADOMOŚĆ

Pierwsza wiadomość historyczna o pieśni litewskiej pochodzi z X wieku. Za ojca pisanej, narodowej literatury uważa się Krystyna Donelaitisa, którego podstawowe dzieło, poemat Metai (Pory roku), powstałe w XVIII wieku, opublikowane zostało

SZACUNEK DLA TRADYCJI

Jak wszędzie – oczywiście – upodobania pozostawały w ścisłym    związku z możliwościami. Piaszczyste gleby nie były zbyt urodzaj-ne. Najbogaciej plonowało żyto, później ziemniaki, które stały się  podstawą wyżywienia. Przygotowywano z nich

WAŻNA POZYCJA RYB

Z czasem wesz­ło to w zwyczaj nie warunkowany już wymogami ekonomicznymi, polubiono to puszyste „masło oszczędne” (kastinis) i dzisiaj, kiedy jada się na Litwie bogato i suto, uważane jest ono za rarytas.

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)